De syke og de skulkesyke

Fortjener du lønn mens du ligger syk hjemme? Eller er du bare skulkesyk og må straffes økonomisk? Svaret avhenger av din inntekt og posisjon. I hvert fall hvis vi skal tro de som steller med slikt.

Høyere funksjonærer har alltid hatt full lønn under sykdom. Fått utbetalt sin faste gasje. For arbeidere, som gikk på timebetaling, kunne sykdom bety fattigdom og sult.

Den første statlige sykeforsikringen kom i 1912. Industriarbeidere fikk rett til gratis legehjelp og en liten sum. Fagforeningene opprettet sykekasser for å avhjelpe nøden. Arbeiderbevegelsen kjempet frem bedre ordninger. Men hele veien kom funksjonærer og offentlig ansatte best ut. Arbeidere i det private næringslivet dårligst. På slutten av 1950-tallet fikk enslige med en gjennomsnittlig inntekt, mindre enn 50 % av lønnen ved sykdom. De første seks dagene ikke ett øre. Frem til 1970-årene fantes ulike ordninger og betydelige forskjeller mellom funksjonærer og arbeidere. Først i 1978 fikk alle rett til full lønn fra første sykedag. Nesten hundre års kamp hadde gitt like vilkår for alle.

Men nå som landet er blitt så ufattelig rikt, har pipen fått en annen lyd. Sykelønnsordningen er for sjenerøs! Vi har ikke råd!

Doktor Jørgen Skavlan forordner medisinen: En holdningsendring. For visst er det trygdebedragere, unnasluntrere og snyltere blant oss. «… vi må lære å ta vare på oss selv … ikke være så bortskjemte … ikke tro at samfunnet skal svare for ethvert problem». Vi må rett og slett ta oss sammen, doserer legen. Og han vet hva han snakker om! Skavlan har vært sykemeldt selv. 50 prosent i seks til åtte uker. Uten å være syk! Han forklarer: «Jeg bygde opp denne praksisen, skrev bok, jobbet i NRK og hadde av alt mulig rart maleriutstilling også». Stakkars mann. «… det hadde blitt litt mye» for han. Da er det godt å ha en stat som trår til med hvile og sykepenger.

Hvem vet hvilken sykelønn vi får når dagens leder av «arbeiderbevegelsen» har kjempet fra seg. Og hvem er vi, som må ta oss sammen og oppdras til arbeidsmoral? Trekkes i lønn for ikke å skulke. Direktørene i Telenor, Aker, Helse Øst? Privatpraktiserende leger? Ingen innbiller seg vel at full lønn under sykdom – fra første dag – ikke skal inngå i disses lønnsbetingelser.

Og imens bærer doktor Skavlan, som ikke kan ta vare på sin egen helse, ved til bålet: «Nordmenn er på sutretoppen», «Legene er for snille», «Sosialdemokratiet er blitt den gode, varme dynen». For innsatsen er han kåret til Årets allmennlege 2010. Et modig og tydelig forbilde, ifølge juryen.

 

Lillevi Berg Kristoffersen

Klassekampen 15. mai 2010

Kommentarer er stengt.