Folketrygden farvel?

En raus og sikker trygd – er det for mye forlangt etter endt arbeidsliv?

Folketrygden fra 1967 er tuftet på gode, norske verdier som solidaritet og likeverd. Et offentlig sikkerhetsnett for alle har vært selve bærebjelken i vår skandinaviske modell for velferdsstat. Et system der alle, uavhengig av helse, inntekt og sosiale forhold, sikres en økonomisk trygghet.

Men nå varsler arbeidsminister Anniken Huitfeldt og resten av Arbeiderpartiet økonomisk ruin om vi opprettholder denne ordningen. Årsaken er, hevder hun og smiler fra øre til øre, at vi lever lengre. Dermed blir det flere gamle som må ha trygd. Hvem skal betale for alle disse gamle, unyttige menneskene om ikke de gamle selv? Og aller mest de som har skral helse, tjener minst og har de hardeste jobbene. For nå skal vi få et bærekraftig og rettferdig pensjonssystem, må vite!

Betale gjør vi gjennom å stå lengre i arbeid. «En dugnad som vi alle må være med på», som NHOs direktør Kristin Skogen Lund så vakkert pakker det hele inn.

Kvinner skal betale mer enn menn. Kvinner lever gjennomsnittlig fire år lengre enn menn og koster dermed pensjonsordningene mer. Et første skritt bort fra prinsippet om at helse og andre individuelle forskjeller ikke skal påvirke innbetalingene? Hva med ikke-røykere… de lever som kjent mye lengre enn røykere…

Vi oppfordres til individuell pensjonssparing, det vil si å spare til pensjon selv. Til å investere i aksjer og obligasjoner, pengemarkedsfond og eiendom, forvalte vår kapital så den gir størst mulig avkastning. Jo mer vi investerer, og jo høyere risiko vi tar, jo rikere trer vi inn i pensjonistenes rekker! Du og jeg skal satse i et uoversiktlig og komplisert spill som noen er dømt til å tape (et sted må pengene komme fra).

Hvis ikke Norge har råd til å gi sine innbyggere en anstendig alderstrygd, hvem har det da? Vi har lav arbeidsledighet, høy produktivitet og føder mange barn. Og ikke minst, vi har et voksende, statlig pensjonsfond på nesten fire tusen milliarder kroner! Men obs, det var visst ikke ment til pensjoner…

Trengs pensjonsreformen? Hvem tjener på den? Det umettelige finansmarkedet, finansakrobatene som sikler etter penger å leke seg med?

Det er et tankekors at nettopp Arbeiderpartiet står i spissen for å bryte ned velferdsstatens grunnpilarer. Kaster vrak på kollektive ordninger til fordel for et amerikansk system der den enkelte er overlatt til seg selv og private forsikringer.

Ministeren kan saktens smile; hennes stortingspensjon er mer enn raus.

 

Lillevi Berg Kristoffersen

Klassekampen 15. mars 2013

 

Kommentarer er stengt.