Nytale

Vel blåst! Nøtten er knekt og vanskene løst. Problemene er ryddet av veien. Alle som en. En gang for alle. Bokstavelig talt. Og smertefritt gikk det. Velkommen vidunderlig nye, problemfrie verden!

Skjønt, helt fri slapp vi ikke. Vi fikk noe annet i stedet. Noe diffust, intetsigende. Et fenomen som plutselig kunne bety alt og ingenting, som gikk fra å være positivt ladet til negativt, fra dagligdags til spesielt. Vi fikk utfordringer.

Før var en utfordring noe å bryne seg på, noe eggende, oppfordrende. Å ta en utfordring – så kriblende spennende, så morsomt, lærerikt og tilfredsstillende.

Fra 1990-tallet av snek en ny betydning seg inn. Nyord som helseutfordringer, psykiske og fysiske sådanne, barn med spesielle utfordringer, tannhelseutfordringer, brukere med funksjonsutfordringer og så videre, ploppet opp. Lidelser og plager det kan være utfordrende nok å leve med, fikk tildekkende merkelapper.

Denne sørgelige tåkelegningen og forflatningen av språket er ikke tilfeldig. Vi har fått New Public Management! Markedstenkningen fra det private næringslivet har inntatt helsetjenestene og de øvrige offentlige tjenestene. Nå er det budsjetter, tilbud og etterspørsel, anbud og konkurranse som gjelder. Hvor godt et sykehus er, måles etter de økonomiske resultatene.

Språk skaper holdninger. En pasient gir andre assosiasjoner enn en bruker med psykiske helseutfordringer. En sykdom eller et psykisk problem er konkret og forpliktende, det appellerer til omtanke, støtte og behandling. Problemer maner til samarbeid, analyse av årsaker og mulige løsninger. Utfordringene tar du selv.

I romanen «1984» innfører George Orwell begrepet nytale, et språk som bygger opp under herskerens ideologi. «Gammelengelsk» omformes bevisst og systematisk. Hensikten er ikke bare å skape et uttrykksmiddel for herskernes tenkesett, men å styre folkets tanker og meninger i bestemte retninger. Å utnytte ordets makt til egen fordel.

Vi har fått vår nytale. Pasienter og skrøpelige gamle er blitt brukere og bestillere (les: forbrukere, kunder), forebyggende helsearbeid og behandling er helseproduksjon, og sykehus og sykehjem tjenestetilbydere. Og alle typer sykdommer og helseproblemer er altså utfordringer. For hvem …

«Hvordan går det med helseutfordringen din?» Kan jeg ønske «god bedring»? Eller bør jeg si «lykke til»?

Den nye terminologien penser tankene over på kjøp og salg, effektivitet og prestasjoner. Skaper avstand. Hvor ble det av pasienten, omsorgen og det faglige skjønnet? Mennesket?

 

Lillevi Berg Kristoffersen

Klassekampen 19. april 2015

 

 

Kommentarer er stengt.