Helse- og sosialfagbøker

Psykologi og etikk for helse- og sosialfag

05 Psykologi og etikk for helse- og sosalfag

 

Boken er skrevet for helse- og sosialfagelever i videregående skole, men er også godt egnet for sykepleiestudenter. Gyldendal Norsk Forlag 2001.

 

Psykologi og samfunnsfag

01 Psykologi og samfunnsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boken er godt egnet for deg som tar videreutdanning på fagskolenivå. Den er også aktuell ved andre utdanninger innenfor helsetjenestene. Damm & søn 2005.

 

Yrke

02 Yrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serien Yrke, Helse og Samspill er skrevet for elever i videregående skole, VG 1 Helse- og sosialfag. Gyldendal undervisning 2006.

 

Helse

03 Helse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serien Yrke, Helse og Samspill er skrevet for elever i videregående skole, VG 1 Helse- og sosialfag. Gyldendal undervisning 2006.

 

Samspill

04 Samspill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serien Yrke, Helse og Samspill er skrevet for elever i videregående skole, VG 1 Helse- og sosialfag. Gyldendal undervisning 2006.

 

 

Helsefag

06 Helsefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken er skrevet for elever ved grunnkurs i helse- og sosialfag i videregående skole. Gyldendal undervisning, revidert utgave 2001.

 

Sosialfag

07 Sosialfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken er skrevet for elever ved grunnkurs i helse- og sosialfag i videregående skole. Gyldendal undervisning, revidert utgave 2001.

 

Sykdoms- og legemiddellære

08 Sykdoms- og legemiddellære

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken er skrevet for helse- og sosialfagelever i videregående skole. Universitetsforlaget 1995.

 

Hjelpepleieren 1 og 2

09 Hjelpepleieren 1

10 Hjelpepleieren 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert utgave av Yrkeslære for hjelpepleiere. Redaktør Lissbeth Bjørnstad, Universitetsforlaget 1995.

 

Omsorgsarbeideren 1 og 2

11 Omsorgsarbeideren 1 12 Omsorgsarbeideren 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøkene inneholder det viktigst stoffet innenfor yrkesteorien på videregående kurs 1 for omsorgsarbeidere. Bøkene vil være til stor nytte også under opplæringen i bedrift. Universitetsforlaget 1995.

 

Livets mangfold

13 Livets mangfold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken handler enkelt sagt om det å være menneske. Den tar opp temaer som hvordan vi lever, alene eller fellesskap, og utvikler oss. Universitetsforlaget 1992.

 

Psykologi for helse- og miljøfag

14 Psykologi for helse- og miljøfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken er skrevet for helse- og sosialfagelever i videregående skole, men er også godt egnet for sykepleiestudenter. Universitetsforlaget 1991, senere revidert flere ganger.

 

Helse- og sosialfag

15 Helse- og sosialfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken er skrevet for elever ved grunnkurs i helse- og sosialfag i videregående skole. Universitetsforlaget, nyutgave 1994.

 

Yrkeslære for hjelpepleiere

16 Yrkeslære for hjelpepleiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første samlete yrkeslæren for hjelpepleiere. Redaktør Lissbeth Bjørnstad, Universitetsforlaget 1990.

 

Sosial- og helsefag

17 Sosial- og helsefag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet for elever ved grunnkurs i helse- og sosialfag i videregående skole. Universitetsforlaget, revidert utgave 1990.